Predstavite svoje preduzeće svijetu!
BIZ.mrkonjic-grad.com
U želji da okupimo što veći broj pravnih subjekata na prostoru "Cyber Mrkonjića" i omogućimo im predstavljanje širem okruženju, a pritom imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju u kojoj posluju mrkonjićka preduzeća, odlučili smo da dio MG web sajta odvojimo za BESPLATNO PREDSTAVLJANJE pravnih subjekata sa područja Mrkonjić Grada!


Prijavom u sistem BIZ.mrkonjic-grad.com vaše preduzeće dobija sljedeće:
  • web adresu: biz.mrkonjic-grad.com/ime_preduzeca,
  • prezentaciju u kojoj ćete predstaviti preduzeće sadašnjim i budućim klijentima (npr. istorija preduzeća, djelatnosti kojima se bavite, prednosti u odnosu na konkurenciju, kontakt podaci itd.),
  • mogućnost da vas lako pronađu potencijalni partneri i investitori iz okruženja i svijeta, bilo preko sajta www.mrkonjic-grad.com, ili preko svjetskih Internet pretraživača,
  • link na vašu prezentaciju u registru preduzeća u okviru sistema BIZ.mrkonjic-grad.com, kao i u rubrici "Linkovi",
  • i sve to potpuno besplatno!

Prezentacije preduzeća su šablonske i sastoje se iz jedne HTML stranice, u okviru koje se smještaju informacije o preduzeću, kontakt podaci, logotip i do dvije fotografije. Primjer prezentacije.

Zainteresovani ste da svoj biznis predstavite preko sistema BIZ.mrkonjic-grad.com?

Popunite sljedeći formular tačnim podacima i vaše preduzeće će se uskoro naći u vodama globalne računarske mreže!